سمپاشی سوسک فاضلاب

سوسک فاضلاب یا سوسک حمام یا سوسری آمریکایی با اسم علمی (Periplaneta americana) بزرگترین سوسک نیمه اهلی(peridomestic) است. متوسط اندازه آن حدود ۴ سانتیمتر است. این حشرات بیشتر در فاضلاب ها و زیرزمینها و لوله های سیستم های گرمایشی و سیستم های زهکشـی یافت میشوند.

ادامـه 

amini اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۸ سمپاشی سوسک فاضلاب, سوسک درشت،سوسک فاضلاب یا سوسری آمریکائی«periplaneta americana»