سوسری ها ، سوسک درشت سوسک ریز

همه چیز درباره سوسک درشت و سوسک ریز

سوسک درشت، سوسک حمام و سوسک فاضلاب اسامی که به سوسری آمریکایی با نام علمی American cockroach (Periplaneta Americana) اطلاق میشود. همچنین سوسک ریز، سوسک آشپزخانه و سوسک کابینت اسامی عمومی برای نامیدن سوسری آلمانی  با نام علمی  (German cockroach (Blattella germanica  بکارمی روند.(اسامی که داخل  پرانتز قرار گرفته اند اسامی علمی این حشرات می باشند.)در این نوشته بصورت خلاصه از کتابها و مقالات معتبر علمی تاریخچه و تکامل و آناتومی  وبیولوژی و کنترل اینها اشاره می شود. برای کنترل از طریق سمپاشی مقالات تکمیلیتهیه خواهند شد.

عکسی از سوسری آمریکائی

طبقه بندی و تاریخچه تکامل سوسریها©

ابتدا سوسریها به همراه ملخها و جیرجیرکها و مانتید ها و فازمید ها  در راسته راست بالان Orthoptera طبقه بندی می شدند بعدا  در این طبقه بندی تغییر ایجاد شده و به همراه مانتید ها به راسته Dictyoptera  منتقل شدند. اما به تازگی این دو زیرراسته از هم جدا شده و در دوراسته مجزا قرار گرفته اند. در طبقه بندی جدید سوسریها یا همان سوسک ها در راسته Blatteria قرار گرفته اند.  راسته  Blatteria : 

 در این راسته حدود ۴۰۰۰ گونه یافت شده است. از این میان فقط چند گونه آن آفت بهداشتی تلقی شده ومهم می باشند . در اعضای این راسته پاهای عقبی رشد زیادی نداشته و تارس ۵ بندی است. پرونوتوم کشیده و بلندتر از بندهای دوم و سوم سینه ای است. دستگاه تولید صدا و اندام شنوایی در آنها حذف شدهاست. بالها مشخص و سرسیها دارای بندهای متعدد و مشخص هستند. آنتن ها دارای بندهای زیاد و فیلاریفرم هستند همچنین سرسیها دارای بندهای متعدد می باشند. سرسی های  نر متصل به بند نهم بدنهستند. تخم ها داخل کپسولی بنام اووتکا قرار می گیرند. 

مهندس امینی کارشناس ارشد شرکت نانو فن آوران پیشرو بهداشت تهران

شرکت سمپاشی و خدمات بهداشتی نانوفن آوران پیشرو بهداشت تهران با مجوز رسمی از وزارت بهداشت
سمپاشی و ریشه کنی قطعی و تضمینی آفات بهداشتی
کنترل و ریشه کنی سوسک درشت و سوسک ریز
سمپاشی و ریشه کنی ساس، کنه و مایت و شپشک 

شماره های تماس سریع:

۶۲ ۱۳۰ ۸۶۰ ۰۲۱
۴۶ ۵۷ ۰۷۰ ۰۹۱۲
۷۲ ۴۱ ۴۹۶ ۰۹۱۰

 ۴۷ ۸۷ ۳۸۱ ۰۹۲۱

amini خرداد ۲۵, ۱۳۹۶ سوسک درشت،سوسک فاضلاب یا سوسری آمریکائی«periplaneta americana»

نظر خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *