کنه کبوتری

شناخت و  خطرات و کنترل کنه کبوتری (آرگاس رفلکسوس) : در اصل انگل خارجی کبوترها می باشد اما با نفوذ داخل خانه ها و اماکن انسانی از انسان نیز خونخواری می کند. دو گونه کبوترشامل کبوتر چاهی با اسم علمی Columba livia و یاکریم ها با اسم علمی Streptopelia decaocto  هستند که آلودگی را در تهران در ساختمان ها پخش می کنند. درز انقطاع بین دو ساختمان، درز و شکاف های تراس و  دیوار مکان هایی هستند که این پرنده های برای لانه سازی ترجیح می دهند.(کلیپ بهسازی و سمپاشی شرکت) و توضیحات همراه با عکس در ادامه

amini فروردین ۲۵, ۱۴۰۰ آفات بهداشتی, بهداشت و سلامت, کنه, کنه کبوتر