سمپاشی مورچه

یکی  از جنبه های اساسی کنترل مورچه ها در خانه ، بهداشت است. مشکل مورچه به این معنا نیست که خانه شما کثیف است. بهداشت از نظر کنترل آفات به این معناست که اطمینان حاصل شود که هیچ غذا یا آب در دسترس برای آفات (مورچه ها ، سوسک ها ، موش ها یا رت) وجود ندارد. اگر شیشه عسل چکیده از پشت انبار تمیز نشود ، تلاش برای کنترل مورچه ها بی اثر خواهد بود. ریختن مواد غذایی یا خرده های باقی مانده یک جاذب دائمی است و تلاش شما برای از بین بردن مورچه ها رو خنثی می کند. فراموش نکنید که مواد غذایی چسبیده به وسایلی مانند مخلوط کن یا آب میوه گیری و… تمیز کنید. این وسایل اغلب میزبان غذاهای شیرینی هستند که مورچه ها از آن استفاده خواهند کرد. همچنین ، مصرف غذا را به یک اتاق از خانه محدود کنید. گاهی همین روش ساده باعث میشه شما نیازی به سمپاشی نداشته باشید.

 ۲۲۰۴۸۲۷۸ – ۸۶۰۱۳۰۶۲ -۶۶۹۵۹۷۲۹

amini اکتبر 16, 2021 سوسک درشت،سوسک فاضلاب یا سوسری آمریکائی«periplaneta americana», مورچه