سمپاشی عقرب

سمپاشی عقرب ها 

عقربها جانورانی شب فعال هستند

• هنگام روز در زیر سنگها ، کلوخ ، بقایای انباشته شده گیاهان ، لابه لای شکاف دیوارها و در گونه های حفار عقرب در سوراخهایی که در زمین کنده می شود استراحت می نمایند .

• سمیت عقربها به اندازه و رنگ آنها بستگی ندارد و بعضی از عقربهای بزرگ بدون خطر بوده در حالی که گزش انواعی از عقربها که از جثه کوچکتری برخوردار می باشد که به علت وجود فاکتورهای سمی خطرناک می تواند مرگ آخرین باشد.

• خطرناکترین عقرب ایران یک عقرب زرد رنگ با طول ۷ سانتی متر با

نام محلی گادیم می باشد. 

سمپاشی عقرب ها

استفاده از حشره کشها برای سمپاشی عقرب ها  باید در داخل اماکن و محلهایی که عقرب ها تمایلی به ورود یا مخفی شدن دارند مانند زیر وسایل منزل ، زیر زمینها ، زیر شیروانی ، کنار اتاقها، داخل کمدها انجام گیرد.

• و در فضای باز خارج از منازل باید حشره کشهایی را در قسمتهایی

بکار برد که ساختمان با خاک تماس دارد

• از جمله این مناطق می توان به پی و پایه ساختمان ، ستونها و راهروها

و ایوانها و رواقها اشاره کرد.

• ارتفاع سمپاشی عقرب در این مناطق تا ۶۰ سانتی متر از سطع زمین می باشد

و سمپاشی توده های سنگ و چوب و الوار انباشته شده در اطراف ساختمان نیز ضروری است.

مالاتیون بی بو به میزان ۵۰ گرم ماده موثر در لیتر

• لیندین به میزان ۵ گرم ماده موثر در لیتر

• پروپکسور به میزان ۲۰ گرم در لیتر به تنهایی یا به همراه دیکلرووس به میزان ۵ گرم در لیتر استفاده نمود. 

فیلم مستند درباره زندگی عقرب ها 

رتیلها یا عنکبوتهای سمی

• تمام عنکبوتها که در لفظ عامه به رتیل شناخته شده اند دارای سم می باشند ، لاکن فقط تعداد

محدودی از آنها برای انسان خطرناک هستند .عنکبوتهای بیوه سیاه و قهو های از جنس لاترودکتوس

، عنکبوتهای نسبتا کوچکی هستند که برای انسان بسیار خطرناک تر از عنکبوتهای بزرگ به ظاهر

خطرناک به نام تارانتولا می باشد.

• روشهای مبارزه

• سمپاشی عنکبوتها و توده های تخم و تارهای آنها با حشره کشها بهترین روش برای مبارزه است در این راستا باید دیوارها ، زوایای اماکن ، شکافها ، فضاهای زیر لوازم منزل منزل و توده های آشغال و مواد زائد و تودهای چوپ و الوار و سایر مواد زائد را سمپاشی کرد.

• احتیاط:

• در مواقعی که سمپاشی در سقف اتاقها و اماکن انجام می شود که باید دقت نمود که عنکبوتها

خصوصا بیوه های سیاه ممکن است تحریک شده و از بالا به پایین افتاده و موجبات گزش فرد را فراهم نمایند.

سمپاشی عنکبوتها و توده های تخم و تارهای آنها با حشره کشها بهترین روش برای مبارزه است

• در این راستا باید دیوارها ، زوایای اماکن ، شکافها ، فضاهای زیر لوازم منزل و توده های آشغال و مواد زائد و تودهای چوپ و الوار و سایر مواد زائد را سمپاشی کرد.

• برای مبارزه با این موجودات ضمن انجام آموزش به پرسنل در معرض خطر ، انجام ملاحظات احتیاطی مثل بازرسی کفش و لباس در آماکن آلوده ، ایجاد یک کمربند آبی (در صورت مقدور بودن ) در اطراف چادر یا محل سکونت ایجاد کرده و یا با نگهداری و پرورش چند مرغ و خروس آنها را کنترل نمود.

• احتیاط:

• در مواقعی که سمپاشی در سقف اتاقها و اماکن انجام می شود که باید دقت نمود که عنکبوتها خصوصا بیوه های سیاه ممکن است تحریک شده و از بالا به پایین افتاده و موجبات گزش فرد را فراهم نمایند.

برای سمپاشی بر علیه عقرب به ویژه در اماکن نزدیک به محل سکونت افراد بایستی عملیات سمپاشی در ابتدای صبح انجام داد تا دراثر تحریک عقربها توسط سم افراد در معرض گزش آن قرار نگیرند.

• سموم مورد استفاده عبارتند از : دیازینون به میزان ۱۰ گرم در لیتر ،

 مالاتیون به میزان ۳۰ گرم در لیتر ، و سموم پایروئروئیدی و بندیوکارپ به میزان یا سمومی که دارای خاصیت ابقایی بالا و نیز خاصیت تاثیر تدخینی دارند طبق دوزهای اعلام شده استفاده نمود.

شماره های تماس جهت رزرو و مشاوره  در رابطه با سمپاشی عقرب

شرکت سمپاشی نانوفن آوران پیشرو بهداشت تهران 

ساکنین محترم مناطق: ۴-۳-۲-۱ : ۲۲۰۴۸۲۷۸

ساکنین محترم مناطق: ۲۲-۲۱-۱۸-۹-۵: ۸۶۰۱۳۰۶۲

سایر مناطق تهران: ۶۶۹۵۹۷۲۹

مشاورین شرکت :۰۹۱۲۰۷۰۵۷۴۶ و ۰۹۱۹۷۱۷۳۴۵۴

همکاران مرکز شیراز: ۰۹۳۹۳۳۸۶۷۷۹

همکاران سنندج: ۰۸۷۳۳۱۷۶۶۵۵و ۹۱۸۷۸۴۰۱۱۹

 

amini آوریل 17, 2019 سمپاشی عقرب, عقرب

نظر خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.